Mosty Kujawy Krzysztof SzymańskiMosty Kujawy

Przedsiębiorstwo MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański powstało 1 stycznia 2008 roku w wyniku wydzielenia się z firmy Drogowo-Mostowej "AKPIS". Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowych usług w zakresie budowy, przebudowy i remontów obiektów mostowych.Aktualności

"Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych"
TERMIN REALIZACJI - Do dnia 30 czerwca 2011 r.
ZAMAWIAJĄCY - Gmina Miasto Włocławek

Budowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ramach zadania: "Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej (Regionalny Program Operacyjny), etap II".
Termin realizacji: 01.08.2010 r. – 30.06.2011 r.
Zamawiający: Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

czytaj więcej