Mosty Kujawy Krzysztof Szymański

Aktualności

W realizacji:

1. "Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych"
Termin realizacji: 23.03.2010 r. – 30.06.2011 r.
Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek

2. Budowa mostu nad rzeką Zgłowiączka w ramach zadania: "Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej (Regionalny Program Operacyjny), etap II".
Termin realizacji: 01.08.2010 r. – 30.06.2011 r.
Zamawiający: Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

3. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica- Kąty – 2,4 km z przebudową mostu przez Kanał Elbląski"
Termin realizacji: 14.02.2011 r. – 31.07.2011 r.
Zamawiający: Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

4. Budowa obiektów mostowych DPD-26 i WS-27 w ramach zadania "Budowa drogi ekspresowej Nr 7 na odcinku Kalsk (Pasłęk) – Miłomłyn"
Termin realizacji: 01.02.2011 r.– 31.07.2011 r.
Zamawiający: Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

5. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Krokusowej w Grudziądzu
Termin realizacji: 31.03.2011 - 16.08.2011
Zamawiający Gmina Miasto Grudziądz

6. Modernizacja kładki nad torami PKP w ciągu ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza i Pakoskiej w Inowrocławiu
Termin realizacji: 15.04.2011 - 16.11.2011
Zamawiający: Miasto Inowrocław

W 2010 roku firma Mosty Kujawy Krzysztof Szymański zrealizowała następujące zadania:

1. "Remont mostu przez Kanał Lateralny w ciągu drogi krajowej nr 56 w km 4+301 w miejscowości Wilcze Gardło".
Termin realizacji: 17.03.2010 r. – 28.05.2010 r.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

2. "Przebudowa mostu na rzece Orzyc koło m. Jednorożec w km 36+862 drogi powiatowej nr 2514 w Myszyniec – Zdunek – Bartniki"
Termin realizacji: 10.11.2009 r. – 02.07.2010 r.
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Ostrada" Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce.

3. "Remontu grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 C Polówka – Stary Brześć."
Termin realizacji: 01.04.2010 r. - 31.07.2010 r.
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach.

4. "Przebudowa mostu przez rzekę Drwęca Warmińska, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 513 Pasłęk – Orneta - Lidzbark Warmiński w km 41+115 k/m. Krosno"
Termin realizacji: 19.08.2009 r. – 27.08.2010 r.
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

5. "Przebudowa mostu przez rzekę Mątawa w m. Krusze na drodze powiatowej nr 1219 C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień"
Termin realizacji: 09.06.2010 r. – 30.09.2010 r.
Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu

6. "Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-Ośniszczewko w miejscowości Parchanie".
Termin realizacji: 24.05.2010 r. – 30.09.2010 r.
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

7. Budowa obiektów WD-2 i WN-3 w ramach zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Słupska w ciągu drogi krajowej S6 Gdańsk - Szczecin"
Termin realizacji: 18.12.2008 r. – 18.11.2010 r.
Zamawiający: Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

8. "Remont płyty pomostu strefy przejazdowej mostu w ciągu drogi krajowej Nr 22 w km 343+338 przez rzekę Wisłę w m. Knybawa".
Termin realizacji: 30.06.2010 r.– 09.11.2010 r.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

9. "Przebudowa mostu przez rz. Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 w km 27+233 w m. Rudzki Most"
Termin realizacji: 19.05.2010 r. – 30.11.2010 r.
Zamawiający: Zarząd Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy

10. "Naprawa przepustu w m. Zamarte, w ciągu drogi krajowej nr 25 Bobolice-Oleśnica w km 76+070"
Termin realizacji: 03.11.2010 r. – 11.12.2010 r.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

06.05.2011