Mosty Kujawy Krzysztof Szymański

Projekt

Nazwa projektu:

"Wzrost konkurencyjności firmy "Mosty Kujawy Krzysztof Szymański" poprzez uruchomienie nowych usług dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń budowlanych"
Nr RPKP.05.02.02-04-442/10

Beneficjent:

MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański

Opis projektu:

OGÓLNY

Realizacja projektu inwestycyjnego polegającego na zakupie nowoczesnego teleskopowego żurawia samojezdnego oraz ładowarki teleskopowej z funkcją obrotu i platformą do prac pod mostem umożliwi osiągnięcie celu projektu, którym jest wzmocnienie pozycji konkurencyjności poprzez unowocześnienie i rozszerzenie świadczonych usług. Przełoży się to na mierzalne rezultaty: zatrudnieni do obsługi zakupionych urządzeń 2 pracowników, a także dodanie do katalogu usług trzech nowych:

  • montaż konstrukcji mostowych stalowych i żelbetowych prefabrykowanych,
  • świadczenie usług w zakresie montażu konstrukcji mostowych stalowych i żelbetowych prefabrykowanych na zewnątrz innym wykonawcom,
  • wykonywanie prac nad obiektami mostowy z maszyny, która podczas trwania tych prac stacjonuje na górze obiektu
  • udoskonalenie usługi montażu deskowań i zbrojenia.

USZCZEGÓŁOWIENIE

Nowo nabyte środki trwałe umożliwią firmie uruchomienie nowych usług. W zakresie zastosowań żurawia firma rozszerzy usługi budownictwa mostowego o montaż konstrukcji mostowych stalowych i żelbetowych prefabrykowanych. Nastąpi zmiana technologii świadczenia usług. Tradycyjny monolityczny ustrój nośny mostu z żelbetu będzie zastąpiony ustrojem stalowym lub żelbetowym prefabrykowanym. Umożliwi to znaczne skrócenie czasu wykonywania robót oraz obniżenie kosztów. Będzie możliwa także eskalacja świadczonych usług w zakresie montażu konstrukcji mostowych stalowych i żelbetowych prefabrykowanych na zewnątrz innym wykonawcom.

Posiadając ładowarkę teleskopową obrotową z pełnym osprzętem firma jest w stanie wykonywać szeroki asortyment specjalistycznych robót mostowych przy użyciu jednej maszyny, tj.:

  • załadunek i wyładunek materiałów złożonych na paletach – praca wózka widłowego;
  • załadunek i wyładunek materiałów sztukowych – praca żurawia kołowego z pełnym obrotem dzięki przystawce dźwigowej;
  • wszelkie prace budowlane na wysokości – praca z platformy roboczej o zmiennej szerokości wynoszącej 2,5 – 4,0 m, sterowanej przez pracujących w niej pracowników;
  • roboty ziemne budowlane – praca łyżką ładowarkową.

Całkowity koszt projektu:
2.541.992,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR:
1.052.260,59 zł (50,99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:
185.693,05 zł (9,00% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.