Mosty Kujawy Krzysztof SzymańskiOferta

Nasza oferta obejmuje między innymi:

  • budowę, przebudowę i remonty obiektów mostowych i dróg kołowych
  • wynajem mostu składanego MABEY COMPACT 200 o szerokości jezdni 4,2 m lub 7, 35 m, z obustronnymi chodnikami po 1,5 m, na klasę obciążenia B wg PN-85/S-1030
  • wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych
  • roboty ziemne
  • roboty wyburzeniowe
  • roboty odwodnieniowe i kanalizacyjne
  • roboty w zakresie budownictwa wodnego
  • roboty ogólnobudowlane
  • wynajem sprzętu budowlanego